2023'te yeni yazılarla daha başarılı ol :)

31 Ağustos 2016 Çarşamba

2017 YGS Tarih Konuları

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
2017 YGS Tarih Konuları
Yeni bir seneye başlıyoruz. Hem zihinsel olarak hem de harekete dökeceğiniz programınızı hazırlamak için hangi konularla karşılaşacağınızı bilmek önemli. Konuları telefonunuza/bilgisayarınıza indirebilir, ihtiyaç duydukça gözatabilirsiniz. Konuları daha iyi öğrenmek ve sınavlarda iyi sonuç almak için Sınavı-Yerim'i takip etmeyi unutmayın.

 2017 YGS TARİH KONULARI

 1. Tarih Bilimi: Tarih biliminin ve diğer bilimler ilişkisi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarih öncesi çağlar, Tarih çağları, İlk çağ uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, Ege ve Yunan uygarlıkları, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer orta Asya ve Avrupa Türk Devletleri
 3. İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emevi, Endülüs, Abbasi Devletleri
 4. Türk-İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü, Karahanlılar
 5. Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları
 6. Beylikten Devlete (1300-1453): Osmanlı Devleti’nin gelişimi, Balkanlarda fetihler, İskan Siyaseti ve Anadolu’daki faaliyetler.
 7. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600): Osmanlı’da toplumsal, askeri, ekonomik yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reform Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve Osmanlı’ya etkileri.
 8. Arayış Yılları (17. Yüzyıl): Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ve imtiyazlar, Islahat arayışları ve Siyasi/askeri faaliyetler.
 9. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl): Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, Osmanlı’da yönetim ve bürokrasi yapısında değişmeler,
 10. En Uzun Yüzyıl (1800-1922): Balkanlarda milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I ve II Meşrutiyet, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
 11. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi, Kuvayı Milliye, Kongreler, TBMM’nin açılması,
 12. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler: Doğu, Güney ve Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
 13. Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması, Laiklik, Çok partili hayata geçiş, Hukuk, Eğitim ve Toplumsal alandaki değişimler.
 14. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
 15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Lozan, Musul Sorunu, Dış Borçlar, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay’ın anavatana katılması

Artık, Çalışma Teknikleri yazısından devam edebilirsin.


Diğer derslerin 2017 YGS/LYS Konuları için tıklayın.

2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

2017 YGS Matematik Konuları

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
2017 YGS Matematik Konuları
2017 YGS Matematik Konuları
Yeni bir seneye başlıyoruz. Hem zihinsel olarak hem de harekete dökeceğiniz programınızı hazırlamak için hangi konularla karşılaşacağınızı bilmek önemli. Konuları telefonunuza/bilgisayarınıza indirebilir, ihtiyaç duydukça gözatabilirsiniz. Konuları daha iyi öğrenmek ve sınavlarda iyi sonuç almak için Sınavı-Yerim'i takip etmeyi unutmayın.

 2017 YGS MATEMATİK KONULARI

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler
 15. Fonksiyonlar
 16. Permütasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatistik
 21. 2. Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Parabol
 24. Polinomlar

Artık, Matematiğe Nasıl Çalışılır? yazısından devam edebilirsin.
Diğer çalışma teknikleri için tıkla.Diğer derslerin 2017 YGS/LYS Konuları için tıklayın.
2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

2017 YGS Coğrafya Konuları

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
2017 YGS Coğrafya Konuları
Yeni bir seneye başlıyoruz. Hem zihinsel olarak hem de harekete dökeceğiniz programınızı hazırlamak için hangi konularla karşılaşacağınızı bilmek önemli. Konuları telefonunuza/bilgisayarınıza indirebilir, ihtiyaç duydukça gözatabilirsiniz. Konuları daha iyi öğrenmek ve sınavlarda iyi sonuç almak için Sınavı-Yerim'i takip etmeyi unutmayın.

 2017 YGS COĞRAFYA KONULARI

  I. DOĞAL SİSTEMLER
  1. Doğa ve İnsan
  2. Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  3. Coğrafi Konum
  4. Harita Bilgisi
  5. İklim Bilgisi
  6. Yerin Şekillenmesi
  7. Doğanın Varlıkları

  II. BEŞERİ SİSTEMLER
  1. Beşeri Yapı
  2. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  3. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  4. Geçim Tarzları

  III. MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
  1. Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  2. Türkiye İklimi ve Özellikleri
  3. Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  4. Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

  IV. KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
  1. Bölge Türleri ve Sınırları
  2. Konum ve Etkileşim
  3. Coğrafi Keşifler

  V. ÇEVRE VE TOPLUM
  1. Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
  2. Doğal Afetler


Artık, Coğrafya Nasıl Çalışılır? yazısından devam edebilirsin.
Diğer çalışma teknikleri için tıkla.Diğer derslerin 2017 YGS/LYS Konuları için tıklayın.
2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

2017 YGS Türkçe Konuları

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
2017 YGS Türkçe Konuları
2017 YGS Türkçe Konuları
Yeni bir seneye başlıyoruz. Hem zihinsel olarak hem de harekete dökeceğiniz programınızı hazırlamak için hangi konularla karşılaşacağınızı bilmek önemli. Konuları telefonunuza/bilgisayarınıza indirebilir, ihtiyaç duydukça gözatabilirsiniz. Konuları daha iyi öğrenmek ve sınavlarda iyi sonuç almak için Sınavı-Yerim'i takip etmeyi unutmayın.

 2017 YGS TÜRKÇE KONULARI

1.Kelime Bilgisi
Kelimede anlam, Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı, Sözcük öbeklerinde anlam
2.Cümle Bilgisi
Cümlede anlamın oluşumu, Cümlenin ögeleri, Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler
3.Paragraf Bilgisi
Paragrafta yapı, Paragrafta anlam ve ana düşünce, Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları
4. Sözcük türleri
İsim, Sıfat, Zamir, Bağlaç, Fiil, Edat, Ünlem
5.Ses Bilgisi ve Telaffuz
Ses özellikleri
6.Anlatım Türleri
7.Yazım Kuralları ve Noktalama İşAretleri
8.Anlatım Bozuklukları


Çıkacak konuları öğrendikten sonra, Türkçe Nasıl Çalışılır? yazısından sağlam bilgileri öğrenmeye devam edebilirsin.
Diğer çalışma teknikleri için tıkla.Diğer derslerin 2017 YGS/LYS Konuları için tıklayın.
2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

30 Ağustos 2016 Salı

Üniversiteye Yeni Başlayacaklara Tavsiyeler

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
Üniversiteye Yeni Gelenlere Tavsiyeler
Bu yazıyı hem sınava hazırlananların hem yeni kayıt yaptıranların hem üniversitede zaten okuyanların gözden geçirmesi yararlı olur. Böylece (muhtemelen) bozuk olan üniversite algınızı düzeltmiş ve halihazırda okuyorsanız sahip olduğunuz imkanları fark etmiş olursunuz.

Üniversiteye yeni başlayanların aklında binbir soru vardır. Bu soruların başında sosyallik konusu vardır. İstediğim gibi yaşayabilecek miyim? sorusu vardır. İTÜ'de 3 yılını doldurmuş biri olarak deneyimlerimi ve başkalarından duyduklarımı sizinle paylaşacağım.

Özellikle geçen haftalarda kayıt günü Girişimcilik Kulübü standında yüze yakın yeni kayıt yaptıran öğrenciyle ve ailesiyle konuştum. Bunu da göze alarak yazıya başlıyorum.

Sosyallik

Üniversiteye yeni başlayanların en çok merak ettiği konu sosyallik oluyor. Bunun sebebi basit, lisede, özellikle son sınıfta sınava hazırlanıyorum diye sosyalliğinizden ister istemez ödün veriyorsunuz. Dahası, küçük şehirlerde yaşayıp da büyük yerlere gelmek isteyenler daha fazla şeyden mahrum kalmış oluyorlar. Üniversiteye gelince bu imkanlara kavuşuyorsunuz ve tadını çıkartmak istiyorsunuz.

Merak etmeyin, tadını çıkaracaksınız. Sosyallik adına pek çok şey bulacaksınız. Hiç olmadığınız kadar sosyal olma imkanınız olacak. Hele üniversitenizin güzel de bir kampüsü varsa. Yoksa bile öğrenciler sosyalleşmeyi bilir ama kampüs başkadır.

Sosyallikten beklentiniz, kendi ilginizi çeken alanlarda insanlarla vakit geçirmek (bu alanların farkında değilseniz kulüplere girip çıktıkça bunları keşfedersiniz) ve konserler gibi toplu etkinliklere gitmek olursa hem mütevazi hem gerçekçi bir hedef olur.

Sosyallikten beklentiniz ne olmamalı diye sorarsak, olduğunuz kişinin bir anda dönüşüm geçirip (Kafka'ya selamlar) süpersosyal biri haline gelmesini beklemeyin. Üniversite tanıtımlarında genellikle bir grup karma öğrenci bulunur. Ben de yazının kapağını öyle ayarladım ama bu algıyı yıkmak için. Çünkü bu pek de doğru değildir. Sosyal olmayıp, üniversitede sosyal olmamakta master yapan insanlar da vardır.

Yine de bu dönüşüm kesinlikle mümkündür. Lise son sınıfta bırak karşı cinsi, hemcinsleriyle bile pek muhabbet etmeyip üniversiteye geldiğinde sosyalliğini epey yükselten, topluluk önünde konuşma yapan insanlar var. Bu aradaki fark tamamen sizde bitiyor. Sosyal olmak istiyorsanız kulüpler gibi sosyal ortamlarda ne kadar çok takılırsanız o kadar iyidir. Ha, bunu yapmıyorsanız hiç yoktan kendi bölümünüzden insanları tanıyın.

Dersler

Derslerin zorluğu okulunuza ve bölümünüze göre değişmekle beraber zaten kendi puanınıza göre bir yere yerleştiğiniz için (burslu okuyan öğrenciler için durum ayrı, yazının sonundaki linke bir bakın) derslerin zorluğu da size göre olacaktır, belki bir tutam daha zorlu olacaktır.

İlk senenizde deli gibi kasmanıza gerek yok. Dengenin önemli olduğundan bahsediyorum. Geçen sene fazla dersçi iseniz bu sene fazla sosyal olmanızda bir sorun yok. Yeter ki dersler için gerekeni yapın. Bu konuda bilmeniz gereken en önemli şey, derslere düzenli olarak gitmenizdir. Bunu ne kadar vurgulasam az.

Bir de, kendi bölümüzde sizden üst dönemde olanları bulup onlardan dersler ve okul hakkında tavsiye alın.

üniversiteye yeni gelenlere tavsiyeler

Hazırlık

Hazırlığı Okumak
İngilizce bir bölüm okuyorsanız hazırlık okusam mı sorusu kaçınılmazdır. Ben düz lisede adamakıllı bir ingilizce eğitimi görmedim ama yabancı dile ilgiliydim. Hazırlık okudum, bir dönem kadar. Sonra ben sınavı geçerim dedim ve öyle de yaptım. Sene başında yapılan seviye belirleme sınavında yapabildiğiniz kadar yapın, ne soru sallayın ne de bildiğinizi boş bırakın. Sene ortasında atlama şansınız varsa da atlayın.

Üniversitede hazırlık okumanın bir avantajı bir dezavantajı vardır. Avantajı, sizinle aynı dönem okula girmiş yaşıtlarınızla tanışırsınız. Farklı bölümlerden insan tanımanız en kolay hazırlık okurken mümkündür. Aynı zamanda sosyallik için de bulunmaz bir avantajınız vardır çünkü herkes ortama yabancılık çekecek ve ısınmasını sağlayacak birilerini arayacaktır.

Ben sosyal konularda rahat olduğum için hazırlığın ilk haftasında herkes sus pus utangaç otururken sınıfta hocayla muhabbet ediyordum. Öteki türlü hoca bir soru soruyor "Nasıl buldunuz?" diye, herkes utanıyor cevap vermeye :) Ben böyle davranınca onlar da daha rahat alıştılar, sonra millet mıknatıs gibi bana çekildi :)

Hazırlığın dezavantajı lise 5 olması ve rahatlığa alıştırmasıdır. Hazırlık üniversite öğrencileri arasında lise 5 olarak bilinir. Örnek oluşturacak bir üniversiteli profili olmadığı ve herkes liseden yenice çıktığı için ortam biraz lise gibidir. Üniversitede hazırlık okumak sizi aynı zamanda rahatlığa alıştırır çünkü hazırlık dönemi genelde adı üstünde "hazırlık" dönemidir, çok zorlayıcı değildir. Ama kimisi bu kolaylığa alışır ve 1,5-2 sene boyunca hazırlıktan çıkamaz, kimisi bir yılını kaybeder kimisi okul değiştirmek zorunda kalır. O yüzden diyorum ya seviye sınavında yapabildiğiniz kadarını yapın ve bir dönemde atlayabiliyorsanız atlayın.

Hazırlığı Atlamak
Hazırlığı atlarsanız avantajınız erken başlamak olacaktır. Fakat sosyallikten bir tutam ödün verirsiniz. Bunu da ancak okuldaki kulüplere giderek (tavsiyem maksimum 3 tane kulübe gitmeniz) kapatabilirsiniz.

Ekonomik Durumlar

Ekonomik durumunuz ortalama ise burs duyurularını mutlaka takip edin. Gerekirse (muhtemelen gerekir) KYK kredisi de alabilirsiniz.

Üniversitede harcamalarınız doğal olarak artacaktır. Bunun kontrolünü yapmak ve aileniz yetemiyorsa harcamalarınızı kısmak ve belki bir yerde part-time çalışmak zorundasınız.

Sorumluluk

Üniversite hayatına başlamak pek çokları için "piyangodan 1 milyon dolar kazanan adam" sendromuna karşılık gelir. Bir anda sahip olmadığınız sayısız imkanınız olur. Gece dışarı çıkıp sabaha kadar gezebilirsiniz, sinema sinema dolaşabilirsiniz. Bir kız/erkek arkadaş edinip tüm vaktinizi beraber geçirebilirsiniz. Günde 3 tane büyük pizza yiyebilirsiniz. Ütüsüz kıyafetlerle dolaşabilirsiniz. Derslere gelmeyebilirsiniz. Tüm paranızı pahalı kıyafetlere harcayabilirsiniz.
Ama fark edeceğiniz gibi bunların hepsi uç noktalardır. Yeri gelince hepsini yapabilirsiniz ama bu kadar uca gidip orada kalmak en önce size zarar verir. Bu yüzden kendi kontrolünüzü kendiniz sağlamalısınız. Çünkü artık başınızda bekleyip size oğlum kızım diyecek birisi yok. Her şeyin dozunu tutturmayı bilin ve merak etmeyin, bir süre sonra kendinizi kontrol etmeyi de öğrenmiş olacaksınız.

Her şeyden önemlisi; yaşadığınız her anın tadını çıkarın. Hayatınızdaki en güzel dönemlerden birisi üniversite yaşamınız ve siz buraya gelmek için çok çabaladınız. Şimdi yeni ve bambaşka amaçlarınız için çabalayacak, tökezleyecek yere kapaklanacaksınız. Olsun, kapaklanın. Başınıza ne gelirse gelsin altından kalkabileceğinizi bilin ve hayatınızda yepyeni bir sayfa açmanın keyfini çıkarın.

Başarılar!

Diğer üniversite yazıları:
•Yukarıda bahsettiğim yazı: Vakıf mı Devlet mi? (Vakıf üniversitesi ile ilgili maddeleri iyi inceleyin)
Üniversiteyi Şehir Dışında Okumak
Üniversite Hayatı- Giriş

Üniversite hakkında merak ettiğin tüm sorularda rehberler hazırlayıp yayınlamaya başlıyorum! Yepyeni yazılarla üniversitede de eğlenceyi ve başarıyı elde etmek için tıkla!
2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

5 Adımda Ders ve Eğlence Nasıl Dengede Tutulur?

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
Ders Eğlence Dengesi Nasıl Kurulur?
Full ders çalışmak mı iyi yoksa sınav geldiğinde yaparız kafasıyla hareket etmek mi? Bu yazıda bunları konuşuyor olacağız.

Ders çalışmaya başladığınızda özellikle senenin başındaysanız "bu sene sosyal hayat yok, yat kalk ders" diyebilirsiniz. Fakat böyle düşünmenin iki büyük zararı vardır. İlki bu tarz bir hayat hiç sağlıklı değildir. İkincisi, bu hedef gerçekçi olmadığı için buna uyamaz ve moralinizi bozarsınız.

Diğer bir bakış açısı da eğlenceye ağırlık vermektir. Sınav uzakken gezip tozan bu öğrenci modelimiz, sınav yaklaşınca kaygılanır ve sınava birkaç hafta kala "şimdi çalışsam ne zaman biter?", "şimdi başlasam şu kadar net yapar mıyım?" diye düşünürler. Tahmin edeceğiniz üzere pek de bir şey yapamazlar.

Peki ne yapmalı? Sınav çalışması zor veya sıkıcı olmak zorunda değildir. Hiçbir zaman %100 ders verimiyle çalışamazsınız, ders çalışmayı seviyor olsanız bile. Ders verimini arttırmak için diğer şeylere de gereğince vakit ayırmalısınız. Bu yazıda bunu nasıl yapacağınızı 5 adımda öğreneceksiniz.

1. Yavaşla

Zaman Yönetimi
Sınav uzun soluklu bir maraton olduğu için erken başlayıp kendini bir anda yoranlar da (işte bunlar %100 verimi yakalamaya çalışanlar oluyor) son ana bırakanlar da elenenler potasına girip rakiplerine 3 puan kaptırırlar. Bu süreçte yıpranmamak istiyorsanız dengeyi koruyarak ağırlığınızı arttırmalısınız.

Ne demek istiyorum? Sınava 1 ay kaldığında belki 8-9 saat verimli ve sıkmadan çalışıyor hale gelebileceksiniz. Ama ben yaparım diyerek dün 2 saat çalışmanıza rağmen bugün 9'a zorlarsanız birkaç güne kalmaz tükenirsiniz. Bu iş aynı spor yapmak gibi. Herkes bir hevesle başlar ama sportif olanlar hemen sonuç almaya değil artan ağırlıklara alışmaya çalışırlar.

2. Ödüllerini seç

zaman yönetimi
Bu, hayat boyu uygulayacağınız ve çok faydalı bir davranıştır. İster sınav macerası için olsun ister ulaşmak istediğiniz başka hedef olsun, küçük büyük her başarınız için kendinizi ödüllendirin. Ödül vererek motivasyonunu arttırdığınız gibi canınız o ödülü çektikçe kendinizi çalışmak zorunda hissedersiniz. 

Burada iki önemli nokta var. İlki "hangi ödül" sorusu. Çok sevdiğiniz bir çikolata da olabilir, çok istediğiniz bir filmi sinemada izlemek de olabilir ya da basitçe kendinizi alkışlamak veya bir müzik açıp deliler gibi  dans etmek de olabilir(kimse görmeden tabi ki :)) İkinci nokta da ödülü almanın tek yolunun çalışmak olduğunu aklınıza kazıyın. Eğer çok sevdiğiniz kremalı kahveyse ödülünüz ve kahve delisi iseniz, o dersi çalışmayı bitirene kadar o kremalı kahveden içmeyin. Üç gün de olsa üç hafta da, o dersi bitirmiyorsanız o ödülü almayın. Bu da cezalandırma prensibidir, ödülle birleştiğinde çalışmanıza olan etkisine inanamayacaksınız :)

3. Hazzı ertele

Hazzı ertele
Aklınızda "bir saatçik" oyun oynamak mı yoksa o sıkıcı dersi çalışmak mı sorusu yankılandığında çekici gelenin hangisi olduğunu ve dengeyi kurmamışsanız hangisini önce yapacağınızı tahmin etmek zor değil. Ama sırayı değiştirip ders çalışıp sonra oyun oynarsanız size çok daha yararlı olur (diğeri yararlı olmak bir yana şevkinizi kırar). Hem ödül mekanizmasını işletirsiniz hem de eğer ders gibi bir sorumluluğunuz varsa başka bir şey yapmanın içinizde oluşturacağı o tanıdık vicdan rahatsızlığı hissinden kurtulursunuz.


4. Kendine tatil ver

kendine tatil ver
Bazen fazla yorulursunuz ama farkında olmazsınız. Bunun belirtileri uykusuzluk, isteksizlik ve benzeridir. Bu da işleri ertelemenize, işin başına oturduğunuzda ise düşük verimle çalışmanıza neden olur. Kendinize işkence yapmayın ve ayda 1 veya 2 defa olmak üzere kendinize küçük tatiller verin. Mesela "yarın ders adına hiçbir şey yapmayacağım ve gidip o çok görmek istediğim yeri gezeceğim." deyin ve öyle de yapın. Ya da sadece oturup film izleyin. 

Ödül mekanizmasını kullandığınız zaman bu küçük tatillerde yaptıklarınız size zarar vermez. Çalışmanız gereken dersler hep var, siz tatilinizi yaptıktan sonra da sizi bekliyor olacaklar. Ama bu sefer siz sahaya enerjik bir şekilde döneceksiniz.

5. Ders programı yap

Ders programı
Ben dahil hepimizin bir "ıyk!" diyerek baktığı o ders programı size aslında çok şey katıyor. Ders çalışma programı demek saati saatine ne yapacağını belirlediğin kesin sınırlar belirlemek değildir, blogu düzenli okuyorsan bunu bilirsin.

Ders programı yaparsanız o gün ne kadar çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. Böylece masa başına oturduğunuzda "bugün napsam ki?" demez ve uzun vadede belirli gelişmeler kaydeder ve bu çalışmayla nereye geleceğinizi görebilirsiniz.


Zaman yönetimi üzerine bu yazıda ne "full ders" kafasının ne "gelsin de bakalım nolacak" kafasının yararlı olduğunu konuştuk. Prensiplerimiz özetle Yavaşla, Ödüllerini seç, Hazzı ertele, Kendine tatil ver, Ders programı yap. Bunların hepsini birden uygulamak yerine yavaş yavaş alışmaya çalışmanız daha kolay olur. Uygulamaya size anlattığım sıra ile başlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar!2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

9 Ağustos 2016 Salı

1,5 Milyona Ulaştık!

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
sınavıyerim 1,5 milyon kez tıklandı

Sınavı-Yerim'i ilk kurduğumda hayal bile edemediğim tıklanma sayısına ulaştım, ulaştık. Yazılarıma değer verip okuduğunuz için hepinize teşekkürler. Sınavları çatur çutur yemeye devam :)


2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →

4 Ağustos 2016 Perşembe

Sınava Tekrar Hazırlanmak

2023'te başarını katlamak için yeni stratejileri takip et →
sınava tekrar hazırlanmak
İyi kötü bir yılınızı geçirdiniz ve sınava tekrar hazırlanmayı düşünüyorsunuz. Bu durumda olanlar için mezuna kalmak ile ilgili birkaç yazım olmuştu (Mezuna Kalmanın İyi ve Kötü Yanları, 12. Sınıf vs. Mezun, Mezunlar için Dershane Seçimi). Bu yazıda ise sınava tekrar hazırlanmaya karar verenlerin yani mezunların sınava nasıl çalışacağını konuşacağız. Neyi ilk hazırlanışınızdan farklı yapmalısınız?

Sıralamanız kaç olursa olsun artık bir sınav tecrübeniz var. Sınavın denemelerden ne kadar farklı olduğunu (ya da olmadığını), sınav ortamında birebir deneyimlediniz. Sınav rutini oluşturduysanız (Sınav Psikolojisi Yöntemi) eğer, bu konuda avantajlıydınız. Diğer önemli avantajınız ise her konu hakkında bir şeyler, bazı konularda pek çok şey biliyorsunuz. Bu da sizin sınav çalışmanızı, yeni başlayan birinden daha farklı yapacağınız anlamına geliyor.

Size sağlam bir sınav reçetesi hazırlayalım. 

2023'te hayatını minimum %30 daha iyi hale getir. Okumak için tıkla →